Dịch vụ Soát xét sổ sách, BCTC trước khi Quyết toán Thuế

Trước khi Doanh nghiệp Quyết toán thuế, dịch vụ soát xét sổ sách và BCTC sẽ giúp Ban Giám đốc Doanh nghiệp có một bức tranh toàn cảnh về tình hình kế toán thuế và các nghĩa vụ với NSNN của mình. Các sai sót trong việc hạch toán kế toán, kê khai và nộp thuế sẽ được phát hiện, tư vấn sửa chữa khắc phục và kê khai điều chỉnh (nếu có thể) hoặc Doanh nghiệp có thể ước định được các nghĩa vụ với NSNN trong trường hợp không thể khắc phục các sai sót đã xảy ra.

Copyrights © 2021 SEAAUDIT. All rights reserved.
Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0903132222