Banner
NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

1. Ông CÙ XUÂN THẮNG

Vị trí trong doanh nghiệp:

Chủ phần hùn – Tổng Giám đốc - Đại diện theo pháp luật  - CPA

Trình độ học vấn:

Chứng chỉ Kiểm toán viên Quốc gia (CPA), Chứng chỉ Tư vấn thẩm định giá, Chứng chỉ hành nghề Thuế, Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế Toán – Kiểm Toán. Chứng chỉ C Anh văn.

Tham gia tổ chức nghề nghiệp:

Hội viên Hội Kiểm toán viên hành nghề.

Năng lực:

Trên 16 năm công tác, trong đó 05 năm là Giám đốc Công ty Tư vấn - Đào tạo và Dịch vụ kế toán Nhân Tài Việt, 08 năm công tác tại Công ty TNHH Kiểm Toán Việt, đã được đào tạo Tư vấn thẩm định giá Quốc tế do Ban vật giá chính phủ phối hợp với Công ty CHESTERTON (Anh) tổ chức và Kiểm toán Quốc tế do các Tổ chức Kiểm toán quốc tế đào tạo tại Việt Nam, đã trực tiếp tham gia kiểm toán nhiều Báo cáo tài chính, Báo cáo xác định giá trị doanh nghiệp, Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành, Báo cáo xác định tài sản, tư vấn lập Phương án Cổ phần hoá, tư vấn lập Dự án, lập Báo cáo Tổng quyết toán các công trình lớn tại Việt Nam... cho khách hàng là các Tổng công ty nhà nước, các Doanh Nhà nước, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các Công ty hoạt động theo Luật doanh nghiệp, tổ chức tài chính, các Ban quản lý dự án, các tổ chức phi chính phủ...

 

2. Ông NGUYỄN MINH HOÀNG

Vị trí trong doanh nghiệp:

Chủ phần hùn – Phó Tổng Giám đốc - CPA

Trình độ học vấn:

Chứng chỉ Kiểm toán viên Quốc gia (CPA), Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Tư vấn thẩm định giá, Chứng chỉ hành nghề Thuế, Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế Toán – Kiểm Toán. Chứng chỉ C Anh văn.

Tham gia tổ chức nghề nghiệp:

Hội viên Hội Kiểm toán viên hành nghề.

Năng lực:

Đã hơn 09 năm công tác trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán, trong đó 08 năm công tác tại Công ty TNHH Kiểm Toán Thủy Chung, Công ty TNHH Kiểm Toán Mỹ (AA) và Công ty TNHH Kiểm Toán U&I, đã từng tham gia các khóa đào tạo về nghiệp vụ chuyên môn về kiểm toán, tài chính, chứng khoán được tổ chức bởi các đơn vị đào tạo chuyên ngành có uy tín, đã trực tiếp tham gia kiểm toán nhiều Báo cáo tài chính, Báo cáo xác định giá trị doanh nghiệp, tư vấn lập Phương án Cổ phần hoá ... cho khách hàng là các Tổng công ty nhà nước, các Doanh Nhà nước, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các Công ty hoạt động theo Luật doanh nghiệp, tổ chức tài chính, các Ban quản lý dự án, các tổ chức phi chính phủ...

 

3. Ông TRẦN THÁI HÀ

Vị trí trong doanh nghiệp:

Chủ phần hùn – Phó Tổng Giám đốc - CPA

Trình độ học vấn:

Chứng chỉ Kiểm toán viên Quốc gia (CPA), Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Tư vấn thẩm định giá, Chứng chỉ hành nghề Thuế, Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế Toán – Kiểm Toán. Chứng chỉ C Anh văn.

Tham gia tổ chức nghề nghiệp:

Hội viên Hội Kiểm toán viên hành nghề.

Năng lực:

Đã hơn 09 năm công tác trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán, trong đó 06 năm công tác tại Công ty TNHH Kiểm Toán Việt, đã được đào tạo Tư vấn thẩm định giá Quốc tế do Ban vật giá chính phủ phối hợp với Công ty CHESTERTON (Anh) tổ chức và Kiểm toán Quốc tế do các Tổ chức Kiểm toán quốc tế đào tạo tại Việt Nam, đã từng tham gia các khóa đào tạo về nghiệp vụ chuyên môn về kiểm toán, tài chính, chứng khoán được tổ chức bởi các đơn vị đào tạo chuyên ngành có uy tín, đã trực tiếp tham gia kiểm toán nhiều Báo cáo tài chính, Báo cáo xác định giá trị doanh nghiệp, tư vấn lập Phương án Cổ phần hoá ... cho khách hàng là các Tổng công ty nhà nước, các Doanh Nhà nước, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các Công ty hoạt động theo Luật doanh nghiệp, tổ chức tài chính, các Ban quản lý dự án, các tổ chức phi chính phủ...

 

4. Ông NGUYỄN ĐĂNG CƯỜNG

Vị trí trong doanh nghiệp:

Phó Tổng giám đốc – Phụ trách kiểm toán XDCB

Trình độ học vấn:

Kỹ sư xây dựng – Đại học xây dựng Hà Nội (Khoá 1976 - 1981).

Bằng cấp chuyên môn:

 • Bằng Kỹ sư kinh tế xây dựng do Trường Đại học xây dựng Hà Nội cấp
 • Các chứng chỉ do Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ xây dựng cấp 
 •  Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình xây dựng dân dụng CN và Hạ tầng Kỹ thuật, Giao thông.
 • Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
 • Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu.
 • Bồi dưỡng nghiệp vụ thẩm định giá.
 • Chứng chỉ ứng dụng ISO 9000 áp dụng trong xây dựng.
 • Chứng chỉ hành nghề TVGS công trình do Sở XD Tp Hồ Chí Minh cấp.
 • Chứng chỉ Thẩm định giá do Sở XD Tp Hồ Chí Minh cấp.

        Tham gia tổ chức nghề nghiệp:

Hội viên Hội xây dựng Việt Nam.

Năng lực:

Đã hơn 30 năm công tác trong lĩnh vực đầu tư XDCB và kiểm toán XDCB, ông Nguyễn Đăng Cường đã giữ nhiều vị trí quan trọng trong các Tổng công ty XD lớn của Việt Nam, thực hiện các công việc Quản lý và thi công các dự án xây dựng trọng điểm của quốc gia về cầu đường, đô thị, cao ốc, điện lực, viễn thông ... có giá trị tổng vốn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng. Trong lĩnh vực kiểm toán XDCB, ông Cường đã từng được mời làm chuyên gia tham gia kiểm toán nhiều dự án của các ngành điện lực, viễn thông, giao thông, XD công nghiệp ... Nay ông Cường đang giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách kiểm toán XDCB của SEA AUDIT.

 

5. Bà NGUYỄN THỊ KIM QUẾ

Vị trí trong doanh nghiệp:

Trưởng phòng Kiểm toán BCTC - CPA

Trình độ học vấn:

Chứng chỉ Kiểm toán viên Quốc gia (CPA), Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Tư vấn thẩm định giá, Chứng chỉ hành nghề Thuế, Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế Toán – Kiểm Toán. Chứng chỉ C Anh văn.

Tham gia tổ chức nghề nghiệp:

Hội viên Hội Kiểm toán viên hành nghề.

Năng lực:

Đã hơn 06 năm công tác trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán, đã được đào tạo Tư vấn thẩm định giá Quốc tế do Ban vật giá chính phủ phối hợp với Công ty CHESTERTON (Anh) tổ chức và Kiểm toán Quốc tế do các Tổ chức Kiểm toán quốc tế đào tạo tại Việt Nam, đã từng tham gia các khóa đào tạo về nghiệp vụ chuyên môn về kiểm toán, tài chính, chứng khoán được tổ chức bởi các đơn vị đào tạo chuyên ngành có uy tín, đã trực tiếp tham gia kiểm toán nhiều Báo cáo tài chính, Báo cáo xác định giá trị doanh nghiệp, tư vấn lập Phương án Cổ phần hoá ... cho khách hàng là các Tổng công ty nhà nước, các Doanh Nhà nước, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các Công ty hoạt động theo Luật doanh nghiệp, tổ chức tài chính, các Ban quản lý dự án, các tổ chức phi chính phủ...

 

6. Ông ĐÀO TRỌNG THI

Vị trí trong doanh nghiệp:

Trưởng phòng kiểm toán XDCB

Trình độ học vấn:

Kỹ sư Kinh tế xây dựng - Đại học Xây dựng Hà Nội

Bằng cấp chuyên môn:

 • Bằng Kỹ sư kinh tế xây dựng do Trường Đại học xây dựng Hà Nội cấp
 • Các chứng chỉ do Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ xây dựng cấp 
 •  Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình xây dựng dân dụng CN và Hạ tầng Kỹ thuật, Giao thông.
 • Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
 • Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu.
 • Bồi dưỡng nghiệp vụ thẩm định giá.
 • Chứng chỉ ứng dụng ISO 9000 áp dụng trong xây dựng.
 • Chứng chỉ hành nghề TVGS công trình do Sở XD Tp Hồ Chí Minh cấp.
 • Chứng chỉ Thẩm định giá do Sở XD Tp Hồ Chí Minh cấp.

Tham gia tổ chức nghề nghiệp:

Hội viên Hội xây dựng Việt Nam.

Năng lực:

Đã hơn 20 năm công tác trong lĩnh vực đầu tư XDCB và kiểm toán XDCB, ông Đào Trọng Thi đã giữ nhiều vị trí quan trọng trong các Tổng công ty XD lớn của Việt Nam, thực hiện các công việc Quản lý và thi công các dự án xây dựng trọng điểm của quốc gia về cầu đường, đô thị, cao ốc, điện lực, viễn thông ... có giá trị tổng vốn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng. Trong lĩnh vực kiểm toán XDCB, ông Thi đã từng được mời làm chuyên gia tham gia kiểm toán nhiều dự án của các ngành điện lực, viễn thông, giao thông, XD công nghiệp ... Nay ông Thi đang giữ chức Trưởng phòng kiểm toán XDCB của SEA AUDIT. 

 

7. Ông NGUYỄN HỒNG ĐỨC

Vị trí trong doanh nghiệp:

Chủ phần hùn – Phụ trách dịch vụ tư vấn thuế và kế toán

Trình độ học vấn:

Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế Toán – Kiểm Toán. Chứng chỉ Kế toán trưởng,  Chứng chỉ C Anh văn.

Năng lực:

Đã trên 09 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán tài chính với hơn 06 năm kinh nghiệm làm việc với vai trò kế toán trưởng cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong và ngoài nước. Ông Đức đã được cử tham dự và hoàn thành xuất sắc tất cả các khóa tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức nâng cao trình độ chuyên môn về lĩnh vực tài chính – kế toán – quản lý về thuế. Đã từng thực hiện nhiều hợp đồng dịch vụ tư vấn về thuế và kế toán.

Thông tin liên hệ

Họ và tên:*

Điện thoại:*

Email:*

Địa chỉ:*

Nội dung:*

 

Copyrights © 2021 SEAAUDIT. All rights reserved.
Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: