Hỏi đáp

Tài khoản DNTN có phải là tài khoản của cá nhân chủ Doanh nghiệp tư nhân?

Tài khoản DNTN có phải là tài khoản của cá nhân chủ Doanh nghiệp tư nhân?

Tài khoản của cá nhân chủ doanh nghiệp tư nhân có được xem là tài khoản DNTN hay không? Hồ sơ mở tài khoản thanh toán đối...

Chi tiết

Giải đáp vướng mắc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2021

Giải đáp vướng mắc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2021

Đây là nội dung tại Công văn 2594/TCT-CS ngày 21/7/2022 về giảm thuế TNDN theo Nghị định 92/2021/NĐ-CP.

Chi tiết

Hỏi - đáp: 10 vấn đề liên quan đến đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Hỏi - đáp: 10 vấn đề liên quan đến đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Cục Thuế TP.HCM ban hành cẩm nang về hóa đơn điện tử. Trong đó, giải đáp 10 vấn đề liên quan đến việc đăng ký sử...

Chi tiết

Giải đáp vướng mắc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2021

Giải đáp vướng mắc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2021

Đây là nội dung tại Công văn 2594/TCT-CS ngày 21/7/2022 về giảm thuế TNDN theo Nghị định 92/2021/NĐ-CP.

Chi tiết

Cách ghi hoá đơn khi danh mục hàng hoá nhiều hơn số dòng

Cách ghi hoá đơn khi danh mục hàng hoá nhiều hơn số dòng

Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn, người...

Chi tiết

Copyrights © 2021 SEAAUDIT. All rights reserved.
Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0903132222