QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

SEA AUDIT – QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Công ty TNHH Kiểm toán Đông Nam Á nhận thức được tầm quan trọng của việc hoàn thiện quy trình làm việc và quản lý chất lượng trên cơ sở các chuẩn mực kiểm toán và hệ thống tiêu chuẩn Tư vấn thẩm định giá, nên ngay tư những ngày đầu thành lập SEA AUDIT đã tiếp cận và ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng nghiêm ngặt. SEA AUDIT đang trong quá trình hợp tác với các tổ chức quản lý nghề nghiệp của chính phủ và một số tổ chức quốc tế về quản lý chất lượng nhằm xây dựng cho mình hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp với tình hình thực tiễn ở Việt Nam.

Việc kiểm tra đánh giá chất lượng của SEA AUDIT được thực hiện liên tục và qua các cấp độ kiểm soát do các Chủ nhiệm kiểm toán thực hiện (cấp độ 1); Cấp độ kiểm soát tại các Phòng Ban (Cấp độ 2); Cấp độ kiểm soát tại Ban Giám đốc (Cấp độ 3).

Ngoài ra, hàng năm việc đánh giá lại (đánh giá chéo) chất lượng báo cáo đã phát hành cũng được tiến hành thường xuyên nhằm mục đích nâng cao chất lượng và hoàn thiện quy trình chất lượng của SEA AUDIT.

Chính sách chất lượng “Uy tín - Chất lượng - Hiệu quả” đã được các phòng ban, cùng toàn thể nhân viên của SEA AUDIT quán triệt và thực hiện một cách nghiêm túc nhằm đảm bảo chất lượng của Báo cáo kiểm toán, báo cáo tư vấn tài chính - kế toán thuế và phục vụ tốt nhất khách hàng.

Copyrights © 2021 SEAAUDIT. All rights reserved.
Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0903132222