Dịch vụ tư vấn

Nếu bạn muốn cổ phần hóa hay niêm yết, mua lại, sát nhập, thoái vốn hay cơ cấu, tái cấu trúc hay huy động vốn, muốn xác định và giảm thiểu rủi ro kinh doanh, xem xét lại quy trình kinh doanh và kiểm soát nội bộ, thử nghiệm và cải tiến hệ thống công nghệ thông tin thì đội ngũ Dịch vụ tư vấn giàu kinh nghiệm của SEA AUDIT có thể trợ giúp bạn với những dịch vụ tư vấn đa dạng của chúng tôi.

 

Trong môi trường kinh doanh ngày nay, tính phức hợp (complexity) là một yếu tố bất biến. Đây là một đặc điểm cố hữu tồn tại trong các thay đổi mang tính tiến hóa về chính sách công và các quy định, trong quá trình "ảo hóa" liên tiếp các quy trình kinh doanh, và thậm chí trong cả các cơ hội tiềm tàng mà các giao dịch kinh doanh lớn có thể tạo ra. 

 

Việc giải quyết triệt để tính phức hợp loại này—cũng như việc tiếp tục tạo ra giá trị bền vững cho doanh nghiệp—đòi hỏi phải có sự rõ ràng. Đó chính là lý do tại sao nhiều tổ chức muốn được SEA AUDIT Việt Nam tư vấn.

 

Bộ phận Dịch vụ Tư vấn của SEA AUDIT sẽ giúp các tổ chức này có thể tiếp cận được nguồn ý kiến tư vấn đáng tin cậy cũng như kinh nghiệm chuyên sâu của các chuyên gia tư vấn.

 

Họ biết rằng kiến thức sâu rộng và sự hướng dẫn của chúng tôi sẽ giúp họ hiểu rõ hơn về các động lực của thị trường và giải quyết các nguyên nhân sâu xa của các thách thức phức tạp ảnh hưởng đến doanh nghiệp của họ. Và điều quan trọng hơn là họ có thể đặt niềm tin vào chúng tôi, rằng hoạt động tư vấn không ngừng nghỉ của chúng tôi sẽ giúp họ hoàn thành được mục tiêu của mình.

 

Do đó, chúng tôi giúp khách hàng tận dụng sự thay đổi—thay vì chỉ tìm cách phản ứng lại nó—và tạo cho họ khả năng biến các nguồn lực rời rạc thành giá trị bền vững và có thể đo lường được. 

 

Các dịch vụ tư vấn của chúng tôi bao gồm: 

 

Giao dịch và tái cơ cấu
 • Dịch vụ giao dịch
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Định giá
 • Tái cơ cấu
 • Xác định giá trị doanh nghiệp
 • Tư vấn cổ phần hóa, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
 • Tư vấn mua bán, sát nhập doanh nghiệp
 • Tư vấn lập dự án đầu tư, thành lập doanh nghiệp

 

Rủi ro và tuân thủ

 • Quản lý rủi ro tài chính
 • Dịch vụ Kiểm toán nội bộ. Rủi ro và tuân thủ
 • Dịch vụ pháp lý 
Copyrights © 2021 SEAAUDIT. All rights reserved.
Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0903132222