Tiếng việt English
Chúc mừng năm mới An khang - Thịnh vượng - Vạn sự như ý
Ngày 22 tháng 06 năm 2015, Bộ Tài Chính ban hành thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế TNDN năm 2015, Thông tư có các nội dung đáng chú ý sau:
Khi làm quyết toán thuế TNCN, gõ vào HTKK 3.3.0 nhưng người lao động không có CMND, MST cá nhân, HTKK3.3.0 sẽ báo lỗi không cho ghi
Ngày 03 tháng 03 năm 2015 Tổng Cục Thuế ban hành công văn trên để nói rõ hơn về việc tiền lương Giám Đốc DNTN, Giám Đốc Cty TNHH MTV do chính cá nhân làm chủ có được trừ khi tính thuế TNDN hay không.
Tài liệu giúp các Doanh nghiệp cũng như dân kế toán làm quyết toán thuế TNCN năm 2014, hướng dẫn khá rõ ràng và chi tiết của Cục Thuế Tỉnh Đắc Lắc
Ngày 27 tháng 02 năm 2015, Bộ Tài Chính ban hành thông tư số 26/2015/TT-BTC Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi,...
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế, trong đó bổ sung quy định thời gian nộp thuế tại Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và...
Trong tháng 8/2014, Kho bạc huy động thành công thêm 19,5 nghìn tỷ đồng với sự hấp dẫn đặc biệt dồn về các kỳ hạn dài 5 và 10 năm
Thông báo số 01/TB-HĐT ngày 28/08/2014 của Hội đồng thi kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề cấp Nhà nước, kỳ thi năm 2014 và Mẫu hồ sơ dự thi