Tiếng việt English

Công văn 727/TCT -CS : Về chi phí lương Giám Đốc Cty TNHH MTV

( 13-03-2015 - 04:27 PM ) - Lượt xem: 42696

Ngày 03 tháng 03 năm 2015 Tổng Cục Thuế ban hành công văn trên để nói rõ hơn về việc tiền lương Giám Đốc DNTN, Giám Đốc Cty TNHH MTV do chính cá nhân làm chủ có được trừ khi tính thuế TNDN hay không.

Theo nội dung công văn, Do đặc thù của DNTN và Cty TNHH MTV được thành lập theo luật doanh nghiệp, căn cứ vào thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 06 năm 2014 thì tiền lương, tiền công của chủ DNTN, của Giám Đốc Cty TNHH MTV do chính cá nhân đó làm chủ ( Không phân biệt có hay không có tham gia trực tiếp điều hành sản xuất kinh doanh ) đều không được trừ khi tính thuế TNDN