Tiếng việt English

THÔNG TƯ SỐ 34 VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

( 30-07-2014 - 09:11 AM ) - Lượt xem: 2280

Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ

Tập tin đính kèm: