Tiếng việt English

THÔNG TƯ SỐ 219 HƯỚNG DẪN THUẾ GTGT TỪ 2014

( 30-07-2014 - 08:25 AM ) - Lượt xem: 38999

Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng

Tập tin đính kèm: download-thong-tu-so-219-huong-dan-thue-gtgt-tu-2014-0_1406683522.zip