Tiếng việt English

THÔNG TƯ 60 VỀ THUẾ NHÀ THẦU

( 30-07-2014 - 08:59 AM ) - Lượt xem: 39811

Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính Về việc hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.

Tập tin đính kèm: