Tiếng việt English

THÔNG TƯ 30 HƯỚNG DẪN VỀ HOÀN TIỀN THUẾ BVMT

( 30-07-2014 - 08:56 AM ) - Lượt xem: 2200

Thông tư số 30/2013/TT-BTC ngày 18/3/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoàn lại tiền thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông làm bao bì đóng gói sẵn hàng hóa theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7/1/2013

Tập tin đính kèm: