Tiếng việt English

THÔNG TƯ 215 VỀ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH THUẾ

( 30-07-2014 - 09:17 AM ) - Lượt xem: 2247

Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Tập tin đính kèm: