Tiếng việt English

THÔNG TƯ 169 VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN

( 28-07-2014 - 09:36 AM ) - Lượt xem: 38602

Thông tư này hướng dẫn việc áp dụng mức xử phạt của Nghị định 185/2004/NĐ-CP tùy theo trường hợp có hay không có các tình tiết giảm nhẹ, bao gồm các hành vi vi phạm sau: vi phạm về chứng từ kế toán; sổ kế toán; tài khoản kế toán; báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và công khai báo cáo tài chính; vi phạm về tơồi gian bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01.02.2012 và thay thế Thông tư số 120/2004/TT-BTC ngày 15.12.2004 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04.11.2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế toán.

Tập tin đính kèm: download-thong-tu-169-ve-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-ke-toan-0_1406515001.zip