Tiếng việt English

Câu hỏi: Trường hợp phát hiện ra hóa đơn lập sai khi chưa giao hóa đơn cho người mua hàng thì xử lý như thế nào?

Người đăng: Câu hỏi (05-08-2014 - 08:22 AM) - Lượt xem: 2620

Trả lời

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính thì: Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

Gửi câu hỏi

Họ tên*
Email*
Nội dung*
 

Các câu hỏi khác