Tiếng việt English

Câu hỏi: Thế nào là hóa đơn tự in?

Người đăng: (05-08-2014 - 08:56 AM) - Lượt xem: 2487

Trả lời

Theo điểm a khoản 3 Điều 3 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thì: Hoá đơn tự in là hoá đơn do các tổ chức kinh doanh tự in ra trên các thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc các loại máy khác khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ

Gửi câu hỏi

Họ tên*
Email*
Nội dung*
 

Các câu hỏi khác