Tiếng việt English
Dịch vụ kiểm toán áp dụng quy trình kiểm toán thống nhất toàn cầu được thiết kế tập trung vào lĩnh vực rủi ro chính.
Hoạt động Thẩm định, Kiểm toán Quyết toán Vốn đầu tư & Xây dựng cơ bản là một trong những hoạt động nổi trội của SEA AUDIT.
Dịch vụ thuế chủ động giải quyết các nhu cầu và mục tiêu của mỗi khách hàng, giúp khách hàng cân đối giữa yêu cầu tuân thủ và khả năng tạo giá trị.
Các chuyên gia tư vấn về nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau hỗ trợ khách hàng đáp ứng với các vấn đề về tăng trưởng, thực hiện, quản lý rủi ro và các thử thách về quản trị.
Dịch vụ kế toán ứng dụng các kỹ thuật, cách tiếp cận, phương pháp tiên tiến của Việt Nam và thế giới khi cung cấp các dịch vụ kế toán cho khách hàng nhằm đảm bảo dịch vụ cung cấp đạt chất lượng tốt nhất.
Dịch vụ đào tạo và nguồn nhân lực luyện thường xuyên chiêu sinh các khóa đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức về kế toán, kiểm toán và thuế cho khách hàng thường xuyên của AAC và các đối tượng học viên bên ngoài.